Siguran
Dohvatiti crno sunce
Put ka smiraju
Zov mora
Bilješka

Iskušenje južnih mora, 1986. 20 linoreza u boji, 685 × 470 mm, Gradski muzej Varaždin i Nacionalna i sveučilišna biblioteka, Zagreb. Predgovor: Vladimir Maleković