Žena i dijete
Crvena žena ulazi u vrt života
Bilješka

Materinstvo, 1984. 10 linoreza u boji, 700 × 500 mm, vlastita naklada. Predgovor: Ive Šimat Banov