Bilješka

Predavanje o dimovima, 2006. 17 drvoreza, 692 × 490 mm, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb. Tekstovi Nikole Šopa