Bilješka

Prekinuti prostori, 2007. Prostorna skulptura koja obuhvaća 40 m² i satoji se od drvenih elemenata s fotografijama.